Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6

Đã đấu giá $67,093
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6

Tại vị trí số 2374 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Breguet với bộ vỏ vàng trắng được nạm kim cương ống. Mặt số đồng hồ được thiết kế lộ máy, với những cầu nối được chạm khắc tỉ mỉ. Bộ kim mắt ngỗng xanh vẫn được sử dụng, giống với rất nhiều thiết kế đặc trưng của Breguet.

Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6

Đồng Hồ Breguet Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 45,000 - 64,000 USD
 • Thương hiệu: Breguet
 • Mã hiệu: 5238
 • Năm sản xuất: khoảng 2008
 • Bộ máy: caliber 533 SQ, lên cót tay, 21 chân kính
 • Kích thước: 40mm, vỏ vàng trắng nạm kim cương
 • Dây: dây da, khóa gập bằng vàng trắng
 • Phụ kiện đi kèm: giấy chứng nhận nguồn gốc, thẻ bảo hành tháng 4/2008, hướng dẫn sử dụng, hộp đồng hồ