Đồng hồ chế tác độc lập

Một nghệ nhân sản xuất đồng hồ độc lập tất nhiên sẽ không thể làm ra đồng hồ với số lượng rất nhiều, nhưng mỗi chiếc đồng hồ lại chứa đựng rất nhiều công sức của họ. Bên cạnh đó, do họ có toàn quyền sáng tạo nên mỗi chiếc đồng hồ đều có nét riêng chứ không "nhàm chán" như của các thương hiệu lớn.