Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420 Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420 Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420 Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420

Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 120.000-180.000 USD
  • Thương hiệu: Jaeger-leCoultre
  • Năm sản xuất: khoảng 2012
  • Bộ máy: cal. 177 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 43mm
  • Chất liệu: Vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, giấy chứng nhận nguồn gốc

Tại vị trí số 90 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Jaeger-leCoultre - Đồng hồ Jaeger-leCoultre Perpetual Calendar Multi Axis Spherical Tourbillon Q6002420 được sản xuất năm 2012.