Bonhams

Bonhams là một nhà đấu giá quốc tế thuộc sở hữu tư nhân. Được thành lập vào năm 1793, Bonhams là một trong những nhà đấu giá đồ mỹ nghệ và đồ cổ, ô tô và đồ trang sức lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Hiện tại, Bonhams đang quy tụ hơn 400 chuyên viên bán hàng, thuộc 60 đầu mục khác nhau, phân bổ tại các chi nhánh tại London, New York, Los Angeles và Hong Kong.


Wristwatches at Bruun Rasmussen

Wristwatches at Bruun Rasmussen

Copenhagen September 19, 2023
Watches and Wristwatches

Watches and Wristwatches

London September 13, 2023
Weekly: Watches

Weekly: Watches

Online: Los Angeles July 8 - 18, 2023
Fine Clocks

Fine Clocks

New York July 13, 2023
Watches: A Private Canadian Collection

Watches: A Private Canadian Collection

New York June 20 - 30, 2023
Fine Watches

Fine Watches

London June 21, 2023
Hong Kong Watches

Hong Kong Watches

Hong Kong May 30, 2023
Fine Watches and Chronographs

Fine Watches and Chronographs

Paris May 26, 2023
Watches Online

Watches Online

New York May 21 - 31, 2023
Watches & Wristwatches

Watches & Wristwatches

London May 11, 2023
Important Timepieces 647

Important Timepieces 647

Stockholm April 26, 2023
Fine Watches

Fine Watches

New York April 13, 2023
Fine Watches at The Grand Palais Éphémère

Fine Watches at The Grand Palais Éphémère

Paris February 2, 2023
Curated Timepieces – December

Curated Timepieces – December

Sweden December 9 - 18, 2022
Bonhams

Fine Watches

London December 14, 2022
Bonhams

Wristwatches

Bruun Rasmussen, Copenhagen December 7, 2022
Bonhams

Fine Clocks

London November 30, 2022
Bonhams

Clocks, Watches, and Scientific Instruments

Massachusetts November 20 - 30, 2022
Curated Timepieces – November

Curated Timepieces – November

Sweden November 18 - 27, 2022