Bonhams

Bonhams là một nhà đấu giá quốc tế thuộc sở hữu tư nhân. Được thành lập vào năm 1793, Bonhams là một trong những nhà đấu giá đồ mỹ nghệ và đồ cổ, ô tô và đồ trang sức lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Hiện tại, Bonhams đang quy tụ hơn 400 chuyên viên bán hàng, thuộc 60 đầu mục khác nhau, phân bổ tại các chi nhánh tại London, New York, Los Angeles và Hong Kong.


Wristwatches

Wristwatches

Denmark March 8 - 9, 2023
Wristwatches

Wristwatches

Denmark March 8, 2023
Bonhams

Fine Watches at The Grand Palais Éphémère

Paris February 2, 2023
Bonhams

Wristwatches

Denmark January 4, 2023
Curated Timepieces – December

Curated Timepieces – December

Sweden December 9 - 18, 2022
Bonhams

Fine Watches

London December 14, 2022
Bonhams

Wristwatches

Bruun Rasmussen, Copenhagen December 7, 2022
Bonhams

Fine Clocks

London November 30, 2022
Bonhams

Wristwatches

Denmark November 30, 2022
Bonhams

Clocks, Watches, and Scientific Instruments

Massachusetts November 20 - 30, 2022
Curated Timepieces – November

Curated Timepieces – November

Sweden November 18 - 27, 2022