Christie's

Được thành lập vào năm 1766, Christie's là doanh nghiệp hoạt động về nghệ thuật và xa xỉ phẩm hàng đầu trên thế giới. Những đợt bán hàng của Christie’s có trực tiếp, trực tuyến và cả đấu giá kín. Danh mục dịch vụ hoạt động của Christie's trải dài nhiều hạng mục, bao gồm: thẩm định các tác phẩm, tài trợ các chương trình nghệ thuật, giáo dục.

46 quốc qua, trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương, với các trung tâm bán hàng quốc tế hàng đầu tại New York, London, Hong Kong, Paris và Geneva, Christie's là một trong những đơn vị đấu giá lớn nhất trên thế giới. Hiện tại, Christie's là nhà đấu giá quốc tế duy nhất được phép tổ chức bán đấu giá ở Trung Quốc đại lục (Thượng Hải).


Upcoming
Watches Online: The Dubai Edit

Watches Online: The Dubai Edit

Dubai April 16 - 30, 2024
Upcoming
Watches Online: The Hong Kong Edit

Watches Online: The Hong Kong Edit

Hong Kong March 27 - April 9, 2024
Watches Online: The Geneva Edit

Watches Online: The Geneva Edit

Geneva December 1 - 12, 2023
Important Watches

Important Watches

New York December 5, 2023
The OAK Collection Part 1

The OAK Collection Part 1

Hong Kong November 26, 2023
Important Watches

Important Watches

Hong Kong November 26, 2023
Passion for Time - An Important Private Collection of Watches and Timepieces Online

Passion for Time - An Important Private Collection of Watches and Timepieces Online

Geneva November 7 - 21, 2023
Rare Watches

Rare Watches

Geneva November 6, 2023
Passion for Time - An Important Private Collection of Watches and Timepieces

Passion for Time - An Important Private Collection of Watches and Timepieces

Geneva November 6, 2023
Watches Online: The Dubai Edit

Watches Online: The Dubai Edit

Hong Kong October 5 - 19, 2023
Watches Online, Featuring The Ultimate Collection (II)

Watches Online, Featuring The Ultimate Collection (II)

Hong Kong September 13 - 28, 2023
Important Watches

Important Watches

New York June 6, 2023
Watches Online

Watches Online

New York May 30 - June 9, 2023
The Masterpiece Auction II From The Triazza Collection

The Masterpiece Auction II From The Triazza Collection

Hong Kong May 28, 2023
The Ultimate Collection

The Ultimate Collection

Hong Kong May 26, 2023
Important Watches, Featuring The Triazza Collection Part II

Important Watches, Featuring The Triazza Collection Part II

Hong Kong May 26, 2023
Watches Online: The Geneva Edit

Watches Online: The Geneva Edit

Geneva May 18 - 30, 2023
Rare Watches

Rare Watches

Geneva May 13, 2023
The Art of F. P. Journe

The Art of F. P. Journe

Geneva May 12, 2023
Watches Online: The Dubai Edit

Watches Online: The Dubai Edit

Dubai April 24 - May 4, 2023
Watches Online: Top of the Time

Watches Online: Top of the Time

Hong Kong March 10 - 20, 2023
Watches Online: The New York Edit

Watches Online: The New York Edit

New York November 29 - December 13, 2022
Important Watches

Important Watches

New York December 8, 2022
Christie’s x PANERAI: Watches Online

Christie’s x PANERAI: Watches Online

Hong Kong November 24 - December 7, 2022
The Champion Collection Part VI: The Finest Watchmaking

The Champion Collection Part VI: The Finest Watchmaking

Hong Kong November 27, 2022
Important Watches, Featuring The Triazza Collection Part I

Important Watches, Featuring The Triazza Collection Part I

Hong Kong November 27, 2022
Watches Online: The Geneva Edit

Watches Online: The Geneva Edit

Geneva November 1 - 15, 2022
Rare Watches

Rare Watches

Geneva November 7, 2022
Legendary And Unique Watches

Legendary And Unique Watches

Geneva November 6, 2022
Christie's 13/5/2019

Christie's 13/5/2019

2019

May 13, 2019

Christie's 26/11/2018

Christie's 26/11/2018

2018

Nov 26, 2018