Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Tại vị trí số 2376 của phiên đấu giá Christie's là một siêu phẩm đồng hồ A. Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Limited 250. A. Lange & Söhne là một thương hiệu đã đượng định vị ở một đẳng cấp rất cao, với mỗi một cỗ máy của A. Lange & Söhne như là một kiệt tác nghệ thuật vô cùng tinh xảo và mang tính thẩm mỹ cực cao.

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Xem thêm
Thu gọn

Đánh giá Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Sohne có sẵn
Đồng hồ A. Lange & Sohne order