Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đã đấu giá

Giới thiệu Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Tại vị trí số 2376 của phiên đấu giá Christie's là một siêu phẩm đồng hồ A. Lange & Sohne Lange 1 Tourbillon Limited 250. A. Lange & Söhne là một thương hiệu đã đượng định vị ở một đẳng cấp rất cao, với mỗi một cỗ máy của A. Lange & Söhne như là một kiệt tác nghệ thuật vô cùng tinh xảo và mang tính thẩm mỹ cực cao.

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250

Đánh giá Đồng hồ A. Lange & Söhne Lange 1 Tourbillon Limited 250