Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862
 • Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862

Một thiết kế kết hợp giữa đồng hồ đeo tay và đồng hồ bỏ túi của thương hiệu Bovet. Trên đồng hồ có rất nhiều chi tiết được chạm khắc tinh xảo, trên cả mặt số, bộ máy, cạnh bên vỏ và nắp vỏ.

Đồng Hồ Bovet Edouard Bovet D 862

Đồng Hồ Bovet Dimier Recital Tourbillon D 506
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 25,635 - 38,452 USD
 • Thương hiệu: Bovet
 • Bộ sưu tập: Edouard Bovet
 • Mã hiệu: D862
 • Năm sản xuất: khoảng 2007
 • Kích thước: 42mm, vỏ vàng vàng
 • Dây: dây da, khóa gập bằng vàng vàng
 • Phụ kiện đi kèm: hộp đồng hồ