Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Đã đấu giá

Giới thiệu Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Tại vị trí số 2375 của phiên đấu giá Christie's là một siêu phẩm đồng hồ Skeletonised Tourbillon Vàng hồng của Breguet.

Chiếc đồng hồ này có kích thước đường kính 40mm, thiết kế lộ gần hết bộ máy tuyệt đẹp với lồng quay tourbillon làm điểm nhấn ở góc 6h.

Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Đánh giá Đồng hồ Breguet Skeletonised Tourbillon 5335BR Vàng hồng

Đồng hồ Breguet có sẵn
Đồng hồ Breguet order