Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton

Một mẫu đồng hồ rất hiếm, chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn bởi Cartier. Điểm đặc biệt trên chiếc đồng hồ này chính là cơ chế chuyển động, với toàn bộ bộ máy được quay quanh trục, hiển thị qua mặt số Skeleton tối giản.

Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton

Đồng Hồ Cartier Rotonde Astrotourbillon Skeleton
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 64,088 - 102,540 USD
 • Thương hiệu: Cartier
 • Bộ sưu tập: Rotonde
 • Năm sản xuất: khoảng 2015
 • Bộ máy: caliber 9461 MC, lên cót tay, 23 chân kính
 • Dây: dây da, khóa gập bằng Vàng trắng
 • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ