Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One

Tại vị trí số 2402 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Chopard. Chiếc đồng hồ này có khả năng gõ chuông báo hiệu mỗi khi qua một giờ.

Đồng Hồ Chopard L.U.C Strike One
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 13,000 - 19,000 USD
 • Thương hiệu: Chopard
 • Mã hiệu: 16/1912
 • Năm sản xuất: khoảng 2007
 • Kích thước: 40.5mm, vỏ vàng trắng
 • Dây: dây da, khóa cài vàng trắng
 • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ