Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique

Một thiết kế biểu tượng của Corum - Cây cầu vàng. Với thiết kế tối giản cầu nối như vậy, người dùng có thể quan sát trọn vẹn cơ cấu chuyển động của chiếc đồng hồ.

Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique

Đồng Hồ Corum Golden Bridge Tourbillon Panoramique
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 64,088 - 102,540 USD
 • Thương hiệu: Corum
 • Bộ sưu tập: Golden Bridge
 • Năm sản xuất: khoảng 2015
 • Bộ máy: caliber CO 382, lên cót tay
 • Kích thước: chiều ngang 38mm, chiều dài 53mm, vỏ vàng trắng nạm kim cương
 • Dây: dây da, khóa gập bằng vàng trắng nạm kim cương
 • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ