Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon

Tại vị trí số 223 của phiên đấu giá Antiquorum là chiếc đồng hồ Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon.

Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon

  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 28/4/2019
  • Mức giá dự kiến: 6.400-9.000 USD
  • Năm sản xuất: khoảng 2014
  • Thương hiệu: Dewitt
  • Mã hiệu:T8.FM.001
  • Kích thước: 43mm; vỏ và khóa titanium
  • Dây: dây da cá sấu
  • Phụ kiện đi kèm: Thẻ bảo hành
Xem thêm
Thu gọn

Thông số kỹ thuật Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon

Đánh giá Đồng hồ Dewitt Twenty-8-Eight Full Moon