Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 1 Double Tourbillon

Tại vị trí số 2394 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Greubel Forsey, với 2 Tourbillon lồng vào nhau. Tourbillon bên trong được đặt lệch 1 góc 30 độ, quay một vòng mỗi 1 phút; Tourbillon bên ngoài quay với tốc độ chậm hơn, 1 vòng mỗi 4 phút.

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 180,000 - 260,000 USD
 • Thương hiệu: Greubel Forsey
 • Năm sản xuất: khoảng 2008
 • Bộ máy: caliber GF02N, lên cót tay, 38 chân kính
 • Kích thước: 43.5, vỏ vàng hồng
 • Dây: dây da, khóa gập vàng hồng
 • Phụ kiện đi kèm: giấy bảo bảo dưỡng của Greubel Forsey (có tác dụng trong 6 tháng kể từ khi mua chiếc đồng hồ tại Christie's)