Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Tại vị trí số 2393 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Greubel Forsey, với 4 bộ Tourbillon trên một chiếc đồng hồ. Trên mặt số đồng hồ là hai khung đặt Tourbillon, trong đó mỗi khung sẽ đặt 2 bộ Tourbillon di chuyển liên tục.

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 26/11/2018
  • Mức giá dự kiến: 240,000 - 320,000 USD
  • Thương hiệu: Greubel Forsey
  • Năm sản xuất: khoảng 2011
  • Bộ máy: caliber GF03N, lên cót tay, 64 chân kính
  • Kích thước: 43.5, vỏ vàng hồng
  • Dây: dây da, khóa gập vàng hồng
  • Phụ kiện đi kèm: giấy bảo bảo dưỡng của Greubel Forsey (có tác dụng trong 6 tháng kể từ khi mua chiếc đồng hồ tại Christie's)
Xem thêm
Thu gọn

Thông số kỹ thuật đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Đánh giá đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon