Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Tại vị trí số 2393 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Greubel Forsey, với 4 bộ Tourbillon trên một chiếc đồng hồ. Trên mặt số đồng hồ là hai khung đặt Tourbillon, trong đó mỗi khung sẽ đặt 2 bộ Tourbillon di chuyển liên tục.

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Xem thêm
Thu gọn

Thông số kỹ thuật đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

    Nhà đấu giá Christie's Ngày đấu giá 26/11/2018 Mức giá dự kiến 240,000 - 320,000 USD Thương hiệu Greubel Forsey Năm sản xuất khoảng 2011 Bộ máy caliber GF03N, lên cót tay, 64 chân kính Kích thước 43.5, vỏ vàng hồng Dây dây da, khóa gập vàng hồng Phụ kiện đi kèm giấy bảo bảo dưỡng của Greubel Forsey (có tác dụng trong 6 tháng kể từ khi mua chiếc đồng hồ tại Christie's)

Đánh giá đồng hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon