Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Tại vị trí số 2393 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của Greubel Forsey, với 4 bộ Tourbillon trên một chiếc đồng hồ. Trên mặt số đồng hồ là hai khung đặt Tourbillon, trong đó mỗi khung sẽ đặt 2 bộ Tourbillon di chuyển liên tục.

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon

Đồng Hồ Greubel Forsey Invention Piece 2 Quadruple Tourbillon
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 240,000 - 320,000 USD
 • Thương hiệu: Greubel Forsey
 • Năm sản xuất: khoảng 2011
 • Bộ máy: caliber GF03N, lên cót tay, 64 chân kính
 • Kích thước: 43.5, vỏ vàng hồng
 • Dây: dây da, khóa gập vàng hồng
 • Phụ kiện đi kèm: giấy bảo bảo dưỡng của Greubel Forsey (có tác dụng trong 6 tháng kể từ khi mua chiếc đồng hồ tại Christie's)