Đồng hồ Harry Winston Premier Feather

Đã đấu giá
 • Đồng hồ Harry Winston Premier Feather
 • Đồng hồ Harry Winston Premier Feather

Tại vị trí số 2299 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế rất đặc biệt của thương hiệu Harry Winston. Chiếc đồng hồ này sở hữu mặt số được làm từ lông vũ rất mềm mại, nhằm một mục đích duy nhất: phục vụ phái đẹp.

Đồng hồ Harry Winston Premier Feather

Cạnh bên Đồng hồ Harry Winston Premier Feather

Khóa Đồng hồ Harry Winston Premier Feather

Đồng hồ Harry Winston Premier Feather
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 19,000 - 30,000 USD
 • Thương hiệu: Harry Winston
 • Mã hiệu: 210/LQ36R
 • Năm sản xuất: khoảng 2013
 • Bộ máy: máy quartz (máy pin)
 • Kích thước: 36mm, vỏ vàng hồng nạm kim cương
 • Dây: dây da, khóa cài vàng hồng nạm kim cương
 • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ