Đồng hồ IWC Portuguese Skeleton Minute Repeater 5241

Đã đấu giá

Giới thiệu Đồng hồ IWC Portuguese Skeleton Minute Repeater 5241

Tại vị trí số 96 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ Đồng hồ IWC Portuguese Skeleton Minute Repeater 5241 5241.

Thông số kỹ thuật Đồng hồ IWC Portuguese Skeleton Minute Repeater 5241

    Nhà đấu giá Antiquorum Ngày đấu giá 11-12/5/2019 Mức giá dự kiến 20,000 - 40,000 USD Thương hiệu IWC Mã hiệu 5241 Bộ máy 95911 Kích thước 43mm; vàng trắng 18k Phụ kiện đi kèm hộp

Đánh giá Đồng hồ IWC Portuguese Skeleton Minute Repeater 5241

Đồng hồ IWC có sẵn
Đồng hồ IWC order