Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5131R-001

Đã đấu giá

Giới thiệu đồng hồ Patek Philippe Complications 5131R-001

Tại vị trí số 221 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Patek Philippe Complications 5131R-001

Thông số kỹ thuật đồng hồ Patek Philippe Complications 5131R-001

    Nhà đấu giá Christie's Ngày đấu giá 13/5/2019 Mức giá dự kiến 80.000-120.000 USD Thương hiệu Patek Philippe Mã hiệu 5131R-001 Năm sản xuất khoảng 2016 Bộ máy cal. 240HU Vỏ size 39.5 mm Chất liệu Vàng hồng 18k

Đánh giá đồng hồ Patek Philippe Complications 5131R-001

Đồng hồ Patek có sẵn
Đồng hồ Patek order