Đồng hồ PATEK PHILIPPE PERPETUAL CALENDAR SPLIT-SECOND CHRONOGRAPH 5004R-017

Đồng hồ PATEK PHILIPPE PERPETUAL CALENDAR SPLIT-SECOND CHRONOGRAPH 5004R-017

0 VND
 • Nhà đấu giá: Antiquorum
 • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
 • Mức giá dự kiến:  USD 12,000 - 18,000 
 • Thương hiệu:Patek Philippe
 • Mã hiệu: 980R
 • Bộ máy: 2229/2845, automatic
 • Kích thước: 48mm; 18K pink gold
 • Phụ kiện đi kèm: đầy đủ hộp, sổ, giấy tờ

Tại vị trí số 413 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc Đồng hồ Patek Philippe Hunter case.