Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu
Trung bình
Star icon Tốt
Rất tốt
Như mới
Mới

Giới thiệu Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Tại vị trí số 2339 của phiên đấu giá Christie's là chiếc đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu đặc biệt size 39mm với Vàng vàng, vàng hồng, vàng trắng. Mặt số tông màu tím đặc biệt với chất liệu Grossular.

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu

Xem thêm
Thu gọn

Đánh giá Đồng hồ Rolex Day-Date 18948 Vàng 3 màu