Đồng Hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

Đã đấu giá

Giới thiệu đồng hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

Tại vị trí số 157 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large.

Thông số kỹ thuật đồng hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

    Nhà đấu giá Christie's Ngày đấu giá 13/5/2019 Mức giá dự kiến 20.000-30.000 USD Thương hiệu Urwerk Mã hiệu UR.103 Năm sản xuất khoảng 2007 Bộ máy cal. 30x50mm Chất liệu titanium

Đánh giá đồng hồ Urwerk.A Highly Unusual And Large

Zalo