Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

0 VND 0
(Giá có thể thay đổi tùy thời điểm)

Giới thiệu Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

Tại vị trí số 2392 của phiên đấu giá Christie's là chiếc đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph. Chiếc đồng hồ này có kích thước 42mm được làm từ Platinum Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph có thời gian, chỉ báo dự trữ năng lượng, lên cót tay và bấm giờ thể thao (rattrapante) .

Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph

Xem thêm
Thu gọn

Đánh giá Đồng hồ Vacheron Constantin Harmony Ultra-Thin Grande Complication Chronograph