Ineichen Auctioneers

Ineichen Auctioneers được thành lập tại Zurich bởi Peter A. Ineichen vào năm 1973, để đấu giá các món đồ chơi cổ, bản vẽ, vật dụng quân sự, dụng cụ khoa học, sách, thảm và giấy tờ cổ có giá trị. Cũng giống như hầu hết các nhà đấu giá thời bấy giờ, Ineichen Auctioneers bắt đầu như một doanh nghiệp gia đình, hoạt động cho một nhóm chuyên gia và bạn bè thân thiết.

Là nhà đấu giá lâu đời nhất tập trung vào đồng hồ ở Thụy Sĩ, Ineichen Auctioneers đã khẳng định mình là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực này, cả trong nước và quốc tế.


Upcoming
Single Owner Selection

Single Owner Selection

Timed Auction, Zürich May 16 - 24, 2024
Horological Deals

Horological Deals

Timed Auction, Zürich May 4 - 14, 2024
Classic Elegance

Classic Elegance

Timed Auction, Zürich April 23 - 30, 2024
Timepiece Splendor

Timepiece Splendor

Timed Auction, Zürich April 10 - 22, 2024
Time Capsule

Time Capsule

Timed Auction, Zürich March 24 - April 2, 2024
Timepiece Gala

Timepiece Gala

Timed Auction, Zürich March 16 - 22, 2024
Timeless Treasures

Timeless Treasures

Timed Auction, Zürich March 9 - 15, 2024
Springtime Elegance

Springtime Elegance

Timed Auction, Zürich February 29 - March 7, 2024
Top Rolex

Top Rolex

Timed Auction, Zürich February 7 - 19, 2024
Horological January

Horological January

Timed Auction, Zürich January 14 - 30, 2024
Independents 2023 Part 2: Christmas Edition

Independents 2023 Part 2: Christmas Edition

Timed Auction, Zürich December 9 - 22, 2023
Ineichen's 50th Anniversary

Ineichen's 50th Anniversary

Live Auction, Metropol, Fraumünsterstrasse 12, CH-8001 Zürich December 9, 2023
Watches Under CHF 10.000

Watches Under CHF 10.000

Timed Auction, Zürich November 4 - 16, 2023
October Time

October Time

Timed Auction, Zürich October 21 - 31, 2023
It's a Date: Calendar Watches

It's a Date: Calendar Watches

Timed Auction, Zürich September 22 - October 3, 2023
Sport & Elegance

Sport & Elegance

Timed Auction, Zürich September 5 - 15, 2023
Konstantin Chaykin x Ineichen

Konstantin Chaykin x Ineichen

Live Auction, Geneva August 29, 2023
Chronos 2023

Chronos 2023

Timed Auction, Zürich July 31 - August 13, 2023
Gemstone Symphony

Gemstone Symphony

Timed Auction, Zürich July 17 - 30, 2023
Vintage and Modern Vintage Watches

Vintage and Modern Vintage Watches

Timed Auction, Zürich July 3 - 16, 2023
Tourbillons: Part 1

Tourbillons: Part 1

Timed Auction, Zürich June 12 - 25, 2023
Centuries of Time

Centuries of Time

Timed Auction, Zürich May 26 - June 11, 2023
Independents 2023

Independents 2023

Live Auction | Hotel President Wilson, Geneva May 11, 2023
Neo-Vintage Timepieces

Neo-Vintage Timepieces

Timed Auction, Zürich April 15 - 29, 2023
The Art of Breguet

The Art of Breguet

Timed Auction, Zürich March 21 - April 4, 2023
De Bethune: The Private Collection

De Bethune: The Private Collection

Zurich February 6 - 20, 2023
Complications: Dates & Calendars

Complications: Dates & Calendars

Zurich December 3, 2022
Contemporary Independents

Contemporary Independents

Zurich November 5 - 19, 2022
Complications: Skeletons & Tourbillons

Complications: Skeletons & Tourbillons

Zurich October 29, 2022
German-Speaking Watches

German-Speaking Watches

Zurich October 1 - 15, 2022