Ineichen Auctioneers

Ineichen Auctioneers được thành lập tại Zurich bởi Peter A. Ineichen vào năm 1973, để đấu giá các món đồ chơi cổ, bản vẽ, vật dụng quân sự, dụng cụ khoa học, sách, thảm và giấy tờ cổ có giá trị. Cũng giống như hầu hết các nhà đấu giá thời bấy giờ, Ineichen Auctioneers bắt đầu như một doanh nghiệp gia đình, hoạt động cho một nhóm chuyên gia và bạn bè thân thiết.

Là nhà đấu giá lâu đời nhất tập trung vào đồng hồ ở Thụy Sĩ, Ineichen Auctioneers đã khẳng định mình là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực này, cả trong nước và quốc tế.


Time Pieces

Timed Pieces

Timed Auction, Zürich Happening
Upcoming
It's a Date: Calendar Watches

It's a Date: Calendar Watches

Timed Auction, Zürich September 22 - October 3, 2023
Sport & Elegance

Sport & Elegance

Timed Auction, Zürich September 5 - 15, 2023
Konstantin Chaykin x Ineichen

Konstantin Chaykin x Ineichen

Live Auction, Geneva August 29, 2023
Chronos 2023

Chronos 2023

Timed Auction, Zürich July 31 - August 13, 2023
Gemstone Symphony

Gemstone Symphony

Timed Auction, Zürich July 17 - 30, 2023
Vintage and Modern Vintage Watches

Vintage and Modern Vintage Watches

Timed Auction, Zürich July 3 - 16, 2023
Tourbillons: Part 1

Tourbillons: Part 1

Timed Auction, Zürich June 12 - 25, 2023
Centuries of Time

Centuries of Time

Timed Auction, Zürich May 26 - June 11, 2023
Independents 2023

Independents 2023

Live Auction | Hotel President Wilson, Geneva May 11, 2023
Neo-Vintage Timepieces

Neo-Vintage Timepieces

Timed Auction, Zürich April 15 - 29, 2023
The Art of Breguet

The Art of Breguet

Timed Auction, Zürich March 21 - April 4, 2023
De Bethune: The Private Collection

De Bethune: The Private Collection

Zurich February 6 - 20, 2023
Complications: Dates & Calendars

Complications: Dates & Calendars

Zurich December 3, 2022
Contemporary Independents

Contemporary Independents

Zurich November 5 - 19, 2022
Complications: Skeletons & Tourbillons

Complications: Skeletons & Tourbillons

Zurich October 29, 2022
German-Speaking Watches

German-Speaking Watches

Zurich October 1 - 15, 2022