Ineichen Auctioneers

Ineichen Auctioneers được thành lập tại Zurich bởi Peter A. Ineichen vào năm 1973, để đấu giá các món đồ chơi cổ, bản vẽ, vật dụng quân sự, dụng cụ khoa học, sách, thảm và giấy tờ cổ có giá trị. Cũng giống như hầu hết các nhà đấu giá thời bấy giờ, Ineichen Auctioneers bắt đầu như một doanh nghiệp gia đình, hoạt động cho một nhóm chuyên gia và bạn bè thân thiết.

Là nhà đấu giá lâu đời nhất tập trung vào đồng hồ ở Thụy Sĩ, Ineichen Auctioneers đã khẳng định mình là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực này, cả trong nước và quốc tế.


Timed Pieces

Timed Pieces

Zurich
De Bethune: The Private Collection

De Bethune: The Private Collection

Zurich February 6 - 20, 2023
Complications: Dates & Calendars

Complications: Dates & Calendars

Zurich December 3, 2022
Contemporary Independents

Contemporary Independents

Zurich November 5 - 19, 2022
Complications: Skeletons & Tourbillons

Complications: Skeletons & Tourbillons

Zurich October 29, 2022
German-Speaking Watches

German-Speaking Watches

Zurich October 1 - 15, 2022