Phillips

Cha đẻ sáng lập đơn vị đấu giá là ngài Harry Phillips. Harry Phillips đã thành lập nhà đấu giá vào năm 1796 tại Westminster, London. Và Phillips đã được quốc tế công nhận khi bán các bức tranh từ điền trang của Nữ hoàng Marie Antoinette và các đồ gia dụng của chính đại đế Napoléon Bonaparte.

Các nhà sưu tầm tìm đến đơn vị Phillips để mua và bán các tác phẩm nghệ thuật, bản thiết kế, đồ trang sức, đồng hồ, ảnh và các ấn bản trong thế kỷ XX và đương đại quan trọng nhất.

Ngoài tổ chức các cuộc đấu giá lớn ở New York, London, Hong Kong và Geneva, Phillips còn tổ chức các cuộc đấu giá riêng tư và các cuộc trưng bày sản phẩm trên nhiều thành phố lớn. Bên cạnh đó, Phillips cũng cung cấp dịch vụ thẩm định, định giá và dịch vụ tài chính khác cho các khách hàng.


Upcoming
Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Spring 2024

Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Spring 2024

Hong Kong March 19 - 26, 2024
Upcoming
Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Spring 2024

Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Spring 2024

Geneva March 5 - 12, 2024
The New York Watch Auction: NINE

The New York Watch Auction: NINE

New York December 9 - 10, 2023
The Hong Kong Watch Auction: XVII

The Hong Kong Watch Auction: XVII

Hong Kong November 24 - 25, 2023
The Geneva Watch Auction: XVIII

The Geneva Watch Auction: XVIII

Geneva November 3 - 4, 2023
Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Fall 2023

Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Fall 2023

Online Auction September 21 - 28, 2023
Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Fall 2023

Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Fall 2023

Online Auction September 8 - 15, 2023
Timepieces for HSNY: 2023 Online Charity Auction

Timepieces for HSNY: 2023 Online Charity Auction

London July 6 - 11, 2023
The New York Watch Auction: EIGHT

The New York Watch Auction: EIGHT

Hong Kong June 10 - 11, 2023
The Hong Kong Watch Auction: XVI

The Hong Kong Watch Auction: XVI

Hong Kong May 24 - 25, 2023
The Imperial Patek Philippe Sale

The Imperial Patek Philippe Sale

Hong Kong May 23, 2023
The Geneva Watch Auction: XVII

The Geneva Watch Auction: XVII

Geneva May 13 - 14, 2023
Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Spring 2023

Phillips Watches Online Auction: The Hong Kong Sessions - Spring 2023

Online Auction March 28 - April 4, 2023
Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Spring 2023

Phillips Watches Online Auction: The Geneva Sessions - Spring 2023

Online Auction March 9 - 16, 2023
Le Concours de Complexité: Single Owner Online Auction

Le Concours de Complexité: Single Owner Online Auction

Online Auction January 13 - 20, 2023
The New York Watch Auction: SEVEN

The New York Watch Auction: SEVEN

New York December 10 - 11, 2022
The Beauty in Everything: Single Owner Online Auction

The Beauty in Everything: Single Owner Online Auction

Online Auction November 30 - December 6, 2022
The Hong Kong Watch Auction: XV

The Hong Kong Watch Auction: XV

Hong Kong November 28 - 29, 2022
The Geneva Watch Auction: XVI

The Geneva Watch Auction: XVI

Geneva November 5 - 6, 2022
Phillips Watches Online: The Geneva Sessions - Fall 2022

Phillips Watches Online: The Geneva Sessions - Fall 2022

Geneva September 12 - 16, 2022
Hong Kong: Watches Online Auction I

Hong Kong: Watches Online Auction I

Hong Kong July 21 - 27, 2022
The New York Watch Auction: SIX

The New York Watch Auction: SIX

New York June 11 - 12, 2022
Phillips 11/5/2019

Phillips 11/5/2019

2019

May 11, 2019