Phillips

Cha đẻ sáng lập đơn vị đấu giá là ngài Harry Phillips. Harry Phillips đã thành lập nhà đấu giá vào năm 1796 tại Westminster, London. Và Phillips đã được quốc tế công nhận khi bán các bức tranh từ điền trang của Nữ hoàng Marie Antoinette và các đồ gia dụng của chính đại đế Napoléon Bonaparte.

Các nhà sưu tầm tìm đến đơn vị Phillips để mua và bán các tác phẩm nghệ thuật, bản thiết kế, đồ trang sức, đồng hồ, ảnh và các ấn bản trong thế kỷ XX và đương đại quan trọng nhất.

Ngoài tổ chức các cuộc đấu giá lớn ở New York, London, Hong Kong và Geneva, Phillips còn tổ chức các cuộc đấu giá riêng tư và các cuộc trưng bày sản phẩm trên nhiều thành phố lớn. Bên cạnh đó, Phillips cũng cung cấp dịch vụ thẩm định, định giá và dịch vụ tài chính khác cho các khách hàng.


Phillips 11/5/2019

Phillips 11/5/2019

2019

May 11, 2019