Sotheby's

Được thành lập vào năm 1744, Sotheby's là sân chơi tin cậy và lớn nhất thế giới về mặt hàng nghệ thuật và đồ xa xỉ. Các chuyên gia và phòng làm việc của Sotheby's hiện tại trải dài trên 40 quốc gia và 44 phân ban, bao gồm Nghệ thuật đương đại, Nghệ thuật hiện đại và ấn tượng, Bậc thầy cổ, Tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, đồ trang sức, đồng hồ, rượu và rượu mạnh, và nội thất.

Mỗi năm, Sotheby's sẽ tổ chức hơn 600 cuộc đấu giá, cung cấp nhiều mặt hàng sẵn có với tình trạng tốt thông qua nền tảng kỹ thuật số cũng như trực tiếp với cơ chế minh bạch.


Sotheby's 04/06/2019

Sotheby's 04/06/2019

2019

June 4, 2019

Sotheby's 12/5/2019

Sotheby's 12/5/2019

2019

May 12, 2019