Sotheby's

Được thành lập vào năm 1744, Sotheby's là sân chơi tin cậy và lớn nhất thế giới về mặt hàng nghệ thuật và đồ xa xỉ. Các chuyên gia và phòng làm việc của Sotheby's hiện tại trải dài trên 40 quốc gia và 44 phân ban, bao gồm Nghệ thuật đương đại, Nghệ thuật hiện đại và ấn tượng, Bậc thầy cổ, Tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc, đồ trang sức, đồng hồ, rượu và rượu mạnh, và nội thất.

Mỗi năm, Sotheby's sẽ tổ chức hơn 600 cuộc đấu giá, cung cấp nhiều mặt hàng sẵn có với tình trạng tốt thông qua nền tảng kỹ thuật số cũng như trực tiếp với cơ chế minh bạch.


Fine Watches

Fine Watches

New York March 7, 2023
Fine Watches

Fine Watches

London January 25 - February 8, 2023
Fine Watches

Fine Watches

Hong Kong January 26 - February 2, 2023
Fine Watches

Fine Watches

New York November 29 - December 14, 2022
Important Watches

Important Watches

New York December 9, 2022
Important Watches

Important Watches

Geneva November 9, 2022
Important Watches Online

Important Watches - Online Auction

Geneva October 27 - November 10, 2022
Important Watches I

Important Watches I

Hong Kong October 5, 2022
Important Watches II

Important Watches II

Hong Kong September 30 - October 10, 2022
Fine Watches

Fine Watches

Paris September 16 - 30, 2022
The Hong Kong Autumn Sales

The Hong Kong Autumn Sales

Singapore September 9 - 11, 2022
Sotheby's 04/06/2019

Sotheby's 04/06/2019

2019

June 4, 2019

Sotheby's 12/5/2019

Sotheby's 12/5/2019

2019

May 12, 2019