Thương hiệu độc lập đương đại

Phân biệt với nhóm thương hiệu đồng hồ truyền thống là các thương hiệu đồng hồ đương đại, phần lớn là những nhà sản xuất độc lập thành lập cách đây 50 năm, thuộc nhóm đơn vị gọi là AHCI (Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, tạm dịch là Hiệp hội những nhà chế tác đồng hồ độc lập).

Thuật ngữ “độc lập” được định nghĩa là “không bị ảnh hưởng hoặc kiểm soát theo bất kỳ cách nào bởi người, sự kiện hoặc sự vật khác”. Trong ngành chế tạo đồng hồ, độc lập không chỉ ám chỉ đến tài chính, mà còn đề cập đến sự sáng tạo, công nghệ và quan trọng nhất là vai trò của người thợ đồng hồ.

Những người thợ đồng hồ như Daniel Roth, Philippe Dufour, F.P. Journe, Richard Mille hay Greubel Forsey (Robert Greubel và Stephen Forsey) thể tính sáng tạo đột phá trong từng sản phẩm. Thậm chí, tác phẩm đếm thời gian cơ học, khí động học với phong cách siêu thực của giới chế tác chủ yếu xuất phát từ nhóm thương hiệu đồng hồ đương đại.

Và thông thường, sản lượng đồng hồ của các thương hiệu đương đại hàng năm là rất nhỏ.