Đồng hồ A. Lange & Sohne Lang 1 Tourbillon 722.050 Đồng hồ A. Lange & Sohne Lang 1 Tourbillon 722.050 Đồng hồ A. Lange & Sohne Lang 1 Tourbillon 722.050

Đồng hồ A. Lange & Sohne Lang 1 Tourbillon 722.050

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 65.000 - 85.000 USD
  • Thương hiệu: A. Lange & Sohne
  • Bộ sưu tập: Lang 1
  • Mã hiệu: 722.050
  • Năm sản xuất: khoảng 2010
  • Bộ máy: L 961.2
  • Vỏ: size 38.5mm, chất liệu Platin
  • Phụ kiện đi kèm: Thẻ bảo hành

 

Tại vị trí số 657 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu A. Lange & Sohne. Mẫu đồng hồ Đồng hồ A. Lange & Sohne Lang 1 Tourbillon 722.050 được sản xuất vào khoảng năm 2010, với cơ chế phức tạp Tourbillon.