Đồng hồ Audemars Piguet Jules Audemars Grande Complication 26023OR.oo.113OR.z 01 Đồng hồ Audemars Piguet Jules Audemars Grande Complication 26023OR.oo.113OR.z 01 Đồng hồ Audemars Piguet Jules Audemars Grande Complication 26023OR.oo.113OR.z 01

Đồng hồ Audemars Piguet Jules Audemars Grande Complication 26023OR.oo.113OR.z 01

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 28/4/2019
  • Mức giá dự kiến: 190,000 - 350,000 USD
  • Thương hiệu: Audemars Piguet
  • Mã hiệu: 26023OR.oo.113OR.z 01
  • Bộ máy: 2885, automatic
  • Kích thước: 42mm; vàng hồng 18k
  • Dây: vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, giấy tờ, thẻ USB và Thẻ gốc

Tại vị trí số 606 của phiên đấu giá Antiquorum là mẫu đồng hồ Audemars Piguet Jules Audemars Grande Complication.