Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Dual Time

Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Dual Time

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến:  USD 13,000 - 19,000 
  • Thương hiệu: Audemars Piguet
  • Mã hiệu: 25730 ST
  • Bộ máy: 2229/2845, automatic
  • Kích thước: 36mm; Steel
  • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ

Tại vị trí số 335 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc Đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak Dual Time.