Đồng hồ Audemars Piguet Twenty Dollars, Liberty, 1904

Đồng hồ Audemars Piguet Twenty Dollars, Liberty, 1904

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 28/4/2019
  • Mức giá dự kiến: 8.900-14.000 USD
  • Thương hiệu: Audemars Piguet
  • Bộ máy: cal 2 003
  • Kích thước: 35mm; vàng 18k
  • Dây: dây da
  • Phụ kiện đi kèm: chứng nhận nguồn gốc

Tại vị trí số 381 của phiên đấu giá Antiquorum là chiếc đồng hồ Audemars Piguet Twenty Dollars, Liberty, 1904. Là một mẫu đồng hồ được sản xuất từ năm 1980, thiết kế được lấy cảm hứng từ đồng xu 20 Dollars vào những năm 1904.