Đồng hồ Breguet Reine De Naples Cammea 8958 Đồng hồ Breguet Reine De Naples Cammea 8958 Đồng hồ Breguet Reine De Naples Cammea 8958

Đồng hồ Breguet Reine De Naples Cammea 8958

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000-35.000 USD
  • Thương hiệu: breguet
  • Năm sản xuất: khoảng 2015
  • Bộ máy: cal. 537/3
  • Vỏ: size: 46x33mm
  • Chất liệu: vàng trắng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, thẻ, bao đựng

Tại vị trí số 74 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Breguet - Đồng hồ Breguet Reine De Naples Cammea 8958 được sản xuất năm 2015.