Đồng hồ Breguet Skeleton Tourbillon Baguette Diamonds 18K White Gold 3356

Đồng hồ Breguet Skeleton Tourbillon Baguette Diamonds 18K White Gold 3356

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 28/4/2019
  • Mức giá dự kiến: 128.000-256.000 USD
  • Thương hiệu: Breguet
  • Mã hiệu: 3356
  • Bộ máy: cal 711, máy lên cót tay
  • Kích thước: 40,5mm; vàng trắng 18k
  • Dây: dây da
  • Phụ kiện đi kèm: Giấy tờ

Tại vị trí số 604 của phiên đấu giá Antiquorum là mẫu đồng hồ Breguet Skeleton Tourbillon Baguette Diamonds 18K White Gold. Là một tuyệt phẩm khi kết hợp những thứ xa xỉ nhất trên đồng hồ đó là bộ vỏ vàng khối, đó là kim cương Baguette, đó là tourbillon của ông tổ tourbillon.