Đồng hồ Cartier Rotonde Repeating Flying Tourbillon Limited Edition Ref W1556209 Đồng hồ Cartier Rotonde Repeating Flying Tourbillon Limited Edition Ref W1556209

Đồng hồ Cartier Rotonde Repeating Flying Tourbillon Limited Edition Ref W1556209

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 100.000-150.000 USD
  • Thương hiệu: Cartier
  • Năm sản xuất: khoảng 2011
  • Bộ máy: cal. 9402 MC lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 45mm
  • Chất liệu: Titanium

Tại vị trí số 200 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Cartier - Đồng hồ Cartier Rotonde Repeating Flying Tourbillon Limited Edition Ref W1556209 được sản xuất năm 2011.