Đồng hồ GIRARD PERREGAUX BRIDGES CONSTANT ESCAPEMENT

Đồng hồ GIRARD PERREGAUX BRIDGES CONSTANT ESCAPEMENT

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 30,000 - 50,000 usd 
  • Thương hiệu: GIRARD PERREGAUX
  • Mã hiệu: 93500-53-131-BA6E
  • Bộ máy: 9100, automatic
  • Kích thước: 48mm; White gold
  • Phụ kiện đi kèm: Hộp, sổ, thẻ bảo hành

Tại vị trí số 344 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ Đồng hồ GIRARD PERREGAUX BRIDGES CONSTANT ESCAPEMENT.