Đồng hồ Girard Perregaux Heritage 225th Anniversary

Đồng hồ Girard Perregaux Heritage 225th Anniversary

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 10,000 - 15,000 usd
  • Thương hiệu: Girard Perregaux
  • Mã hiệu: 2500-52-000-BA6A/1805
  • Bộ máy:GP 1800, automatic
  • Kích thước: 41mm; rosegold
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, thẻ bảo hành

Tại vị trí số 345 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ Đồng hồ Girard Perregaux Heritage 225th Anniversary.