Đồng hồ Girard Perregaux Laureato Tourbillon

Đồng hồ Girard Perregaux Laureato Tourbillon

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến:  USD 25,000 - 35,000 
  • Thương hiệu: Girard Perregaux
  • Mã hiệu: 99105-41-232-BB6A
  • Bộ máy: GP09510-0002, automatic
  • Kích thước: 45mm; Titanium
  • Phụ kiện đi kèm: Hộp, sổ, thẻ bảo hành

Tại vị trí số 348 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Girard Perregaux Laureato Tourbillon.