Đồng hồ Harry Winston by Andreas Strehler

Đồng hồ Harry Winston by Andreas Strehler

1.337.000.000 VND
 • Nhà đấu giá: Phillips
 • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
 • Mức giá dự kiến: 50,000 - 80,000 CHF
 • Giá gõ búa: 56,250 CHF
 • Thương hiệu: Harry Winston
 • Số Ref: 500/MMAS45WL
 • Phiên bản giới hạn 24/50
 • Năm sản xuất: khoảng 2010
 • Bộ máy:  lên dây cót tay
 • Vỏ: size 45mm
 • Chất liệu: vàng trắng 18k
 • Phụ kiện đi kèm: hộp + sổ+ thẻ

Trong phiên đấu giá của đơn vị tổ chức Phillips diễn ra ngày 11-12/5/2019 tại Thụy Sĩ, phiên đấu giá số 196 là chiếc đồng hồ Harry Winston by Andreas Strehler.