Đồng hồ IWC Da Vinci Perpetual Calender Split-seconds Chronograph 3754

Đồng hồ IWC Da Vinci Perpetual Calender Split-seconds Chronograph 3754

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 8,000 - 14,000 USD
  • Thương hiệu: IWC
  • Mã hiệu: 3754
  • Bộ máy: 79252, automatic
  • Kích thước: 41mm; vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ

Tại vị trí số 74 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ IWC Da Vinci Perpetual Calender Split-seconds Chronograph 3754 3754.