Đồng hồ IWC Destriero Scafusia 1868

Đồng hồ IWC Destriero Scafusia 1868

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 70,000 - 90,000 USD
  • Thương hiệu: IWC
  • Mã hiệu: 1868
  • Bộ máy: cal 1868
  • Kích thước: 43mm; vàng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: sổ, thẻ bảo hành

Tại vị trí số 122 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ  IWC Destriero Scafusia 1868.