Đồng hồ IWC Fliegeruhr Chronograph 371713

Đồng hồ IWC Fliegeruhr Chronograph 371713

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 6,000 - 8,000 USD
  • Thương hiệu: IWC
  • Mã hiệu: 371713
  • Bộ máy: 79320, automatic
  • Kích thước: 42mm; vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, thẻ

Tại vị trí số 101 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ IWC Fliegeruhr Chronograph 371713