Đồng hồ IWC Jumbo Ingenieur SL 9503

Đồng hồ IWC Jumbo Ingenieur SL 9503

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 8,000 - 14,000 USD
  • Thương hiệu: IWC
  • Mã hiệu: 9503/9232
  • Bộ máy: C. 8541 B, automatic
  • Kích thước: 40mm; vàng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, giấy tờ gốc

Tại vị trí số 54 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc đồng hồ Đồng hồ IWC Jumbo Ingenieur SL 9503.