Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3

Đã đấu giá
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3

Tại vị trí số 2408 của phiên đấu giá Christie's là một mẫu đồng hồ rất đặc biệt của Jaeger-LeCoultre. Mẫu đồng hồ Gyrotourbillon 3 sở hữu cơ chế Tourbillon 3 trục, có thể xoay theo 3 chiều.

Đồng Hồ Jaeger-LeCoultre Gyrotourbillon 3
 • Nhà đấu giá: Christie's
 • Ngày đấu giá: 26/11/2018
 • Mức giá dự kiến: 200,000 - 280,000 USD
 • Thương hiệu: Jaeger-LeCoultre
 • Mã hiệu: 185.3.08.S
 • Năm sản xuất: khoảng 2016
 • Bộ máy: caliber 176, lên cót tay, 88 chân kính
 • Kích thước: 43mm, vỏ vàng trắng nạm kim cương
 • Dây: dây da, khóa gập vàng trắng nạm kim cương
 • Phụ kiện đi kèm: chỉ còn đồng hồ