Đồng hồ Montblanc Grand Tourbillon Heures Mysterieuses Ref 104783 Limited Edition Đồng hồ Montblanc Grand Tourbillon Heures Mysterieuses Ref 104783 Limited Edition Đồng hồ Montblanc Grand Tourbillon Heures Mysterieuses Ref 104783 Limited Edition

Đồng hồ Montblanc Grand Tourbillon Heures Mysterieuses Ref 104783 Limited Edition

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 20.000-30.000 USD
  • Thương hiệu: Montblanc
  • Năm sản xuất: khoảng 2009
  • Bộ máy: cal. MBM65.60 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 47mm
  • Chất liệu: Vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, giấy chứng nhận, kính lúp

Tại vị trí số 198 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Montblanc - Đồng hồ Montblanc Grand Tourbillon Heures Mysterieuses Ref 104783 Limited Edition được sản xuất năm 2009.