Đồng hồ Montblanc Villeret Exotourbillon Split Second Chronograph Ref111823 Limited Editon Đồng hồ Montblanc Villeret Exotourbillon Split Second Chronograph Ref111823 Limited Editon Đồng hồ Montblanc Villeret Exotourbillon Split Second Chronograph Ref111823 Limited Editon

Đồng hồ Montblanc Villeret Exotourbillon Split Second Chronograph Ref111823 Limited Editon

Đã đấu giá
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 30.000-50.000 USD
  • Thương hiệu: Montblanc
  • Năm sản xuất: khoảng 2015
  • Bộ máy: cal. 16.61 lên dây cót tay
  • Vỏ: size: 47mm
  • Chất liệu: Vàng trắng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, sổ, thẻ

Tại vị trí số 197 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Montblanc - Đồng hồ Montblanc Villeret Exotourbillon Split Second Chronograph Ref111823 Limited Editon được sản xuất năm 2015.