Đồng hồ Patek Philippe 5059J-001 Perpetual Calendar

Đồng hồ Patek Philippe 5059J-001 Perpetual Calendar

0 VND
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 12/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 25.000-50.000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Mã hiệu: 5059J-001
  • Năm sản xuất: khoảng 2002
  • Bộ máy: cal. 315/136 automatic
  • Vỏ: size 36mm
  • Chất liệu: vỏ và khóa gấp hoa thị bằng vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: hộp, giấy chứng nhận xuất xứ 2007

Tại vị trí số 208 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Patek Philippe -Đồng hồ Patek Philippe 5059J-001 Perpetual Calendar được sản xuất năm 2002.