Đồng Hồ Patek Philippe Calatrava 5134

Đồng Hồ Patek Philippe Calatrava 5134

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 14,000 - 24,000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe 
  • Mã hiệu: 5134
  • Năm sản xuất: khoảng 2004
  • Bộ máy: cal.215 PS FUS
  • Vỏ: size 37 mm
  • Chất liệu: Vàng 18k

Tại vị trí số 49 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế của Patek Philippe Calatrava 5134.