Đồng Hồ Patek Philippe Worldtime Moon Anniversary 175th 5575G-001

Đồng Hồ Patek Philippe Worldtime Moon Anniversary 175th 5575G-001

0 VND
  • Nhà đấu giá: Christie's
  • Ngày đấu giá: 13/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 65.000-100.000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe 
  • Mã hiệu: 5575G-001
  • Năm sản xuất:  2014
  • Bộ máy: cal. 240HU LU
  • Vỏ: size 36,5 mm
  • Chất liệu: Vàng trắng 18k

Tại vị trí số 223 của phiên đấu giá Christie's là một thiết kế Đồng Hồ Patek Philippe Worldtime Moon Anniversary 175th 5575G-001.