Đồng Hồ Patek Philippe Grand Complications 5350R Edvance Research Limited 300 chiếc

Đồng Hồ Patek Philippe Grand Complications 5350R Edvance Research Limited 300 chiếc

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 28/4/2019
  • Mức giá dự kiến: 52.000- 75.000USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Mã hiệu: 5350R
  • Năm sản xuất: 2007
  • Bộ máy: 324 S IRM QA LU, automatic
  • Kích thước: 39mm; vàng hồng
  • Dây: dây da, khóa gấp vàng hồng
  • Phụ kiện đi kèm: chứng nhận nguồn gốc, hộp đồng hồ, nguyên seal

Tại vị trí số 390 của phiên đấu giá Antiquorum là một mẫu đồng hồ đeo tay đến từ thương hiệu Patek Philippe.