Đồng hồ Patek Philippe Hunter case

Đồng hồ Patek Philippe Hunter case

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11-12/5/2019
  • Mức giá dự kiến:  USD 12,000 - 18,000 
  • Thương hiệu:Patek Philippe
  • Mã hiệu: 980R
  • Bộ máy: 2229/2845, automatic
  • Kích thước: 48mm; 18K pink gold
  • Phụ kiện đi kèm: đầy đủ hộp, sổ, giấy tờ

Tại vị trí số 413 của phiên đấu giá Antiquorum vào ngày 11-12/5/2019 là chiếc Đồng hồ Patek Philippe Hunter case.