Đồng hồ Patek Philippe Jumbo Nautilus 3700 Đồng hồ Patek Philippe Jumbo Nautilus 3700

Đồng hồ Patek Philippe Jumbo Nautilus 3700

0 VND
  • Nhà đấu giá: Antiquorum
  • Ngày đấu giá: 11/5/2019
  • Mức giá dự kiến: 70.000-90.000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Bộ Sưu Tập: Nautilus
  • Năm sản xuất: 1974-1977
  • Mã hiệu: 3700/1
  • Bộ máy: 28-255C
  • Vỏ: size 42x44mm, chất liệu thép
  • Phụ kiện: giấy tra cứu nguồn gốc, giấy chứng nhận bảo dưỡng tại hãng Patek Philippe năm 2018

Tại vị trí số 741 của phiên đấu giá Antiquorum là một thiết kế đến từ thương hiệu Patek Philippe. Mẫu Đồng hồ Patek Philippe Jumbo Nautilus 3700 được sản xuất vào khoảng năm 1974-1977.