Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces

Đồng hồ Patek Philippe Minute Repeating 5029R Limited 10 Pieces

Đã đấu giá
  • Nhà đấu giá: Sotheby's
  • Ngày đấu giá: 04/06/2019
  • Mức giá dự kiến: 175.000-250.000 USD
  • Thương hiệu: Patek Philippe
  • Mã hiệu: 5029R
  • Năm sản xuất: khoảng 2017
  • Bộ máy: cal. R 27 PS automatic
  • Vỏ: size: 35MM
  • Chất liệu: vàng hồng 18k
  • Phụ kiện đi kèm: giấy khai sinh 

Tại vị trí số 89 của phiên đấu giá Sotheby's là một thiết kế của nhà Patek Philippe - Đồng hồ Patek Philippe Grand Complications 6102P-001 Cellestial Moon Age được sản xuất năm 2017.